Spolupráce se školami

Aneb Stavařina je frajeřina!!! 

Uvědomujeme si, jak důležitá je podpora mladých lidí jak při studiu, tak v začátcích jejich pracovního života.

Myslíme už na nejmenší děti. Zapojili jsme se např. do projektu Ponky do mateřských škol, realizovaném Okresní hospodářskou komorou v Opavě a Místní akční skupinou Opavsko. Díky tomuto projektu mohou děti rozvíjet svou představivost, manuální zručnost, nebo práci v týmu.

Aneb Stavařina je frajeřina!!! 

Uvědomujeme si, jak důležitá je podpora mladých lidí jak při studiu, tak v začátcích jejich pracovního života.

Myslíme už na nejmenší děti. Zapojili jsme se např. do projektu Ponky do mateřských škol, realizovaném Okresní hospodářskou komorou v Opavě a Místní akční skupinou Opavsko. Díky tomuto projektu mohou děti rozvíjet svou představivost, manuální zručnost, nebo práci v týmu.

 

Žákům středních odborných učilišť a středních průmyslových škol nabízíme u nás možnost:

  • absolvovat povinnou praxi,
  • nabírat zkušenosti v rámci letní brigády,
  • zapojit se do pracovního procesu po vykonání učňovské zkoušky nebo maturity.

Svou podporu zajišťujeme učňovskému školství také zapojením se do stipendijního projektu Studuj řemesla, díky němuž mohou žáci Středního odborného učiliště stavebního v Opavě získat řadu výhod. Pravidelně se účastníme také opavského Veletrhu povolání.

Studentům vysokých škol umožňujeme zpracování jejich bakalářské nebo diplomové práce na téma týkající se činnosti firmy, a to jak z oblasti stavební výroby, tak ekonomiky firmy nebo řízení lidských zdrojů.

Kontaktní informace

V případě zájmu o praxi, brigádu, bakalářskou nebo diplomovou práci:

Využijte náš kontaktní formulář